Chefs de services

Responsable Administratif

Stéphanie MENTZ

Comptabilitéit, Personalmanagement (Zaitmanagement, Absencen, Congéen, Recrutement)

Veraarbechtung vun den Salairen (Bezuelungen, Gehaltsoofrechnungen, Telefonsverwaltung vun der Rezeptioun an Büro. Veraarbechtung an Administratioun vun schrëftlechen Reklamatiounen, Uspréch u.s.w

Ënnerstëtzung bei der Organisatioun vun Meetinge an bei der Erstellung vun den entspriechenden Berichter.

Responsable Technik

Sergio SILVA COSTA

Administratioun vun Projeten vir technesch Déngschtleeschtungen.Personalverwaltung an Planung vun verschiddenen Equippen.

Verhandlung vun neien Projete mat den Behörden souwéi Kontaktadministratioun mat verschiddenen externen Partneren.

Duerchfeieren vun Tagungen zu verschiddenen Themaen (Formatiounen – Konferenzen – Accidenter etc.). Erstellung vun Berichter.

Responsable Infomatik

Laszlo TOTH

Animatioun vun dem Cyberhal. Recrutement vun neien Mataarbechter. Personalverwaltung an Planung

Computerafeierung vir ëffentlech Erwuessener an Jugendleche.

Analys vun den Ufuerderungen vir d’ Ausbildung vun verschiddenen Quellen.

Iwwerwaachung an Kontroll vun den Aprentien. Bewäertung vun den Käschten vun der Ausbildung. Stänneg Upassung un ënnerschiddlech Zilgruppen. Wartung an Oprüstung vun den Computeren.